TEKLİF AL
EGELİFE'ın amacıiş sağlığı ve güvenliğini bir yaşam tarzı haline getirmek
EGELİFE'ın amacı, iş sağlığı ve güvenliğini yasal bir zorunluluk olmaktan çıkarıp, bir yaşam tarzı haline getirerek; Türkiye'nin çağ atlamasına bir katkıda bulunmaktır. İş kazalarının mümkün olan en aza indirildiği, insan odaklı bir toplumun birer üyesi olması EGELİFE‘ ın en büyük hedefidir. EGELİFE; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve sağlık personelleriyle, iş yerlerinin “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun gerekliliklerine göre risk değerlendirmesini, tehlikelerin tanımlamasını ve tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için çalışmalar ve eğitimler yapmak , çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemlerini belirlemek amacıyla kurulmuştur. EGELİFE; İş Güvenliği Uzmanları ve İş Yeri Hekimleri “İş Güvenliği ve İş Sağlığı” mevzuatını uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade, çalışanların güvenliğini ve sağlığını destekleyen, verimi ve kaliteyi artıran bir araç olarak görmesi gerektiğine inanmakta ve hizmetlerini bu bilincin verdiği sorumluluk anlayışı ile yapmaktadırlar.